КОНСПЕКТИ УРОКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 8 КЛАСІ


Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу


Словосполучення й речення. Члени речення. Звертання. Вставні слова


Просте і складне речення. Пряма мова і діалог


Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі


Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі


Словосполучення. Будова й види словосполучень за способом вираження головного слова


Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення


Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі


Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі


Речення двоскладні й односкладні, прості і складні


Порядок слів у реченні. Логічний наголос.


Тематична контрольна робота 1. Контрольне аудіювання художнього тексту