КОНСПЕКТИ УРОКІВ З ЕКОЛОГІЇ 11 КЛАС


Урок 1. Предмет, об'єкт, завдання і методи науки про довкілля


Урок 2. Структура сучасної екології та її місце в системі наук.


Урок 3. Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу.


Урок 4. Ноосфера. Еволюція уявлень про мвсцн людини в природі. Масштаби й наслідки антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі.


Урок 5. Категорія забруднення. Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.


Урок 6. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень


Урок 7. Поняття деградація природи. Основні причини деградації природних компонентів.


Урок 8. Наслідки деградації природних компонентів.


Урок 9. Кругообіг речовин і енергії як основний системотворний фактор.


Урок 10. Кругообіги речовин, енергії інформації та їх зміни антропогенною діяльністю


Урок 11. Категорія збалансований розвиток, її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування.


Урок 12. Поняття невиснажливого природокористування. Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності.


Урок 13. Категорія біорізноманіття. Генетичне, видове й екосистемне біорізноманіття. Причини й наслідки деградації біорізноманіття.


Урок 14. Основні категорії заповідних об'єктів. Уявлення про екомережі.


Урок 15. Категорія оптимізація. Критерії та приорітети ландшафтно-екологічної оптимізації території


Урок 16. Ієрархія цілей оптимізації. Найвищий приорітет природоохоронної й антропоекологічної функцій. Оптимізація природнлгл каркасу території


Урок 17. Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь. Нормування антропогенних навантажень